Skip to form

District of Columbia Public Schools

enroll@k12.dc.gov

1200 First St NE Washington, DC 20002

Document Signers
    • 1 Enrolling Person

    • 2 School Official

SeamlessDocs

Trang Chào đón Năm học 2021/2022

Chào mừng quý vị bước vào năm học 2021-2022 cùng với Sở Giáo dục DC! DCPS cố gắng đảm bảo rằng các trường học cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới chuẩn bị cho TẤT CẢ học sinh, không phân biệt hoàn cảnh hoặc điều kiện, để thành công ở đại học, trong sự nghiệp và cuộc sống. Việc phục vụ tất cả học sinh là một vinh dự và đặc quyền, và chúng tôi mong đợi một năm học tuyệt vời nữa. DCPS cam kết bảo vệ quyền của mỗi học sinh đi học trường công không phân biệt tình trạng nhập cư hay xuất thân từ quốc gia nào. Theo đó, DCPS cho phép tất cả cư dân Quận Columbia đi học mà không đòi hỏi về tình trạng nhập cư của học sinh hoặc gia đình/

Xin lưu ý: Yêu cầu có địa chỉ email và nộp đơn này vào SeamlessDocs. Nếu quý vị không có địa chỉ email, vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh của trường.
Tất cả các gia đình nên hoàn thiện các bước dưới đây để ghi danh vào DCPS cho Năm học 2021-2022:
1. Đọc hết thư dẫn giải. Thư dẫn giải chứ nhieuf thông tin quan trọng về cách hoàn thành việc ghi danh và các giấy tờ cấn có để nộp gói đăng ký ghi danh cho năm học 2021-2022.
2. Điền tất cả các thông tin bắt buộc và áp dụng được như yêu cầu.
· Có 8 (tám) trang mà quý vị cần đọc và hoàn thiện.
· Tất cả thông tin bắt buộc được đánh dấu hoa thị (*).
· Không chọn các phương án Chữ kí Tại đây ở trong đơn. Quý vị phải kết thúc hoàn toàn việc rà soát và hoàn thiện toàn bộ đơn trước khi kí.
· Nếu không có thời gian kết thúc việc hoàn thiện hồ sơ, quý vị có thể chọn phương án Save and Continue (Lưu và Tiếp tục) ở dưới cùng của màn hình. Nó sẽ nhắc quý vị tạo một tài khoản với SeamlessDocs.
3. Khi đã hoàn thành tất cả các trang, chọn nút Submit and Sign (Nộp và ký tên) ở dưới cùng của màn hình. Làm theo lời nhắc để tạo chữ kí điện tử và áp dụng chữ kí này vào 6 (sáu) vị trí được yêu cầu trong toàn bộ hồ sơ.
· Xin lưu ý là bạn cần đánh dấu hộp kiểm với dòng chữ bằng tiếng Anh sau “I agree to electronically sign and to create a legally binding contract between the other party and myself, or the entity I am authorized to represent.”. Ở tiếng Việt có nghĩa là “ Tôi đồng ý ký điện tử và tạo hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bên kia và bản thân tôi hoặc thực thể mà tôi được ủy quyền đại diện”
4. Sau khi đã kí vào tất cả các đơn bắt buộc, chọn Finalize and Submit (Kết thúc và Nộp).
Sau khi ký tất cả các đơn, hệ thống sẽ nhắc bạn Tải lên các tệp đính kèm.
· Học sinh mới phải nộp chứng minh tuổi tác.Các bằng chứng được chấp nhận có thể là giấy khai sinh, hồ sơ bệnh viện, học bạ, hộ chiếu, hoặc giaays chứng nhận rửa tội
· Tất cả cư dân DC phải chứng minh cư trú.Các bằng chứng về cư trú DC có thể tìm thấy tại đây.
· Chúng tôi khuyến khích quý vị chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu để tải lên trước khi bắt đầu điền hồ sơ.
· Có thể tải tài liệu ở các dạng khác nhau, trong đó có hình ảnh.
5. Quý vị sẽ được hỏi Who Else Needs to Sign this Document, sau đó chọn trường mà quý vị đang ghi danh từ thư mục thả xuống và ấn Tiếp tục để nộp hồ sơ ghi danh.

Sau khi hoàn thiện các bước trên, quý vị sẽ nhận được một bản sao của hồ sơ đã nộp. Nhà trường sau đó sẽ xem xét hồ sơ, liên hệ với quý vị nếu cần, và kí vào hồ sơ, điều đó cho thấy việc ghi danh đã hoàn thành. Sau đó bạn sẽ nhận được một email có bản sao của đơn đăng ký có chữ ký của trường. Chỉ khi có chữ ký của trường thì việc đăng ký mới được coi là hoàn thành và bạn sẽ nhận được email xác nhận điều này. Bạn Vui lòng lưu ý rằng thông tin đã thu thập ở nền tảng này sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích ghi danh.
Chúng tôi cám ơn sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi triển khai quy trình mới này cho trường và các gia đình. Mọi câu hỏi nếu có, xin liên hệ với trường của bạn hoặc Ban tuyển sinh DCPS vào enroll@k12.dc.gov.
Please check that you agree before continuing.
Thông tin về sự sẵn lòng của tôi để hoàn thành bản sao kỹ thuật số của tài liệu và phần người dùng sau đó sẽ được hiển thị.
Signature HereClick to Sign
11/28/2022Click to Sign
Your Name HereClick to Sign
Your Name HereClick to Sign
Signature HereClick to Sign
11/28/2022Click to Sign
Signature HereSchool Official Will Sign Here
Your Name Here
11/28/2022
Signature HereClick to Sign
Your Name HereClick to Sign
11/28/2022Click to Sign
Your Name HereClick to Sign
11/28/2022Click to Sign
Signature HereClick to Sign
Signature HereClick to Sign
Your Name HereClick to Sign
11/28/2022Click to Sign
Your Name HereClick to Sign
Signature HereClick to Sign
11/28/2022Click to Sign

Create Your Signature

Please fill in your name and email and then either draw or type your signature below.

x

Signature Type

Type Draw Upload Custom
Clear Signature

Signature will be applied to the page. You will have a chance to review after signing.

Check this box to continue

x

Additional Signatures Required